Home » Giấy phép lao động
Khi nào cần gia hạn giấy phép lao động?
23 Sep
2015
Written by thungan

Khi nào cần gia hạn giấy phép lao động? »

Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động, khi giấy phép lao Read more…

Xin giấy phép lao động sau khi dán visa tại sân bay
11 Sep
2015
Written by thungan

Xin giấy phép lao động sau khi dán visa tại sân bay »

Giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện theo quy Read more…

Xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài
9 Sep
2015
Written by thungan

Xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài »

Công ty chúng tôi tư vấn thủ tục xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài, cấp giấy phép Read more…