Home » Giấy phép lao động » Khi nào cần gia hạn giấy phép lao động?

Khi nào cần gia hạn giấy phép lao động?

Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động, khi giấy phép lao động đã được cấp sắp hết hạn, tùy vào nhu cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam có thể thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động do hết hạn.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động được thực hiện trước khi giấy phép lao động hết hạn 05 ngày, cơ quan thụ lý hồ sơ giải quyết thủ tục là Sở lao động tỉnh/ thành phố nơi công ty đóng trụ sở. Trước khi nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, đơn vị sử dụng lao động cần đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố nơi công ty đóng trụ sở, văn bản chấp thuận của Ủy ban về việc tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài là thành phần quan trọng không thể thiếu của hồ sơ cấp lại giấy phép lao động do hết hạn.

Khách hàng có nhu cầu gia hạn giấy phép lao động liên hệ với công ty chúng tôi trước khi giấy phép lao động hết hạn 50 ngày để được tư vấn về thủ tục và quy trình thực hiện.

Author: thungan
Tags