Home » Cẩm nang » Phần mềm dịch tự động Babylon

Phần mềm dịch tự động Babylon

Phần mềm dịch tự động Babylon là phần mềm hỗ trợ dịch thuật song ngữ tới hơn 77 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả những ngôn ngữ tiếng hiếm.

Babylon có thể nhận dạng được các loại văn bản như word, excel, Powerpoint, email, website hay file scan, cài đặt và hoạt động tốt trên các hệ điều hành của Win 7, vista, XP. Bạn chỉ cần click vào đoạn văn bản hoặc từ cần dịch thì một cửa sổ tức thì hiện ra với kết quản tốt nhất được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của các từ điển ngôn ngữ, thuật ngữ và các công cụ chuyển đổi.

Các tính năng của phần mềm Babylon :

* Kích hoạt với chỉ một lần nhấn.

* Dịch văn bản giữa 77 thứ ngôn ngữ.

* Kết quả chọn lọc từ những nhà xuất bản hàng đầu.

* Thư viện sách phân loại bao gồm nội dung của Wikipedia.

* Tới 50 ngôn ngữ dich thuật có thể được cập nhật.

* Chuyển đổi đơn vị như tiền tệ, đo lường và thời gian.

* Các công cụ ghe chép bằng Tiếng Anh.

* Các chức năng lựa chọn đánh vần.

* Khởi động một chạm.

Theo download.com.vn/Tech24.vn

Author: thungan
Tags