Home » Cẩm nang » Tên bạn trong tiếng Hàn là gì?

Tên bạn trong tiếng Hàn là gì?

Bạn muốn biết tên của mình được dịch sang Tiếng Hàn Quốc là gì không? Hãy theo dõi bảng chữ dưới đây để ghép tên Tiếng Hàn cho mình nhé!

Họ của bạn trong Tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn

0: Park
1: Kim
2: Shin
3: Choi
4: Song
5: Kang
6: Han
7: Lee
8: Sung
9: Jung

Tên đệm của bạn trong dịch thuật Tiếng Hàn Quốc chính là tháng sinh của bạn

1: Yong
2: Ji
3: Je
4: Hye
5: Dong
6: Sang
7: Ha
8: Hyo
9: Soo
10: Eun
11: Hyun
12: Rae

Tên trong Tiếng Hàn chính là ngày sinh của bạn

1: Hwa
2: Woo
3: Joon
4: Hee
5: Kyo
6: Kyung
7: Wook
8: Jin
9: Jae
10: Hoon
11: Ra
12: Bi
13: Sun
14: Ri
15: Soo
16: Rim
17: Ah
18: Ae
19: Neul
20: Mun
21: In
22: Mi
23: Ki
24: Sang
25: Byung
26: Seok
27: Gun
28: Yoo
29: Sup
30: Won
31: Sub

Mình sinh ngày 05/09/1989 sẽ có tên là Jung Soo Kyo cũng hay đó nhỉ. Vậy tên bạn dịch sang Tiếng Hàn có nghĩa thế nào?

Author: thungan
Tags